Logowanie

Adres e-mail Twojego konta Librus Rodzina
Nieprawidłowe hasło

Co to jest

Po zalogowaniu danymi z Librusa można sprawdzić swoją liczbę obecności/nieobecności oraz procentową frekwencję w podziale na przedmioty szkolne.
Nie udzielam żadnej gwarancji co do poprawności danych, jednak mimo dużej popularności strony nie zdarzyło się jeszcze, żeby były one niepoprawne.
Ewentualne błędy proszę zgłaszać na adres

Przetwarzanie danych

Strona jest udostępniona bezpłatnie, zapewniona w takim stanie, w jakim jest ("jak widać"), bez jakiejkolwiek gwarancji.
Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania strony ponosisz sam(a).
Twoje dane logowania są przechowywane w pamięci operacyjnej serwera tylko i wyłącznie w celu pobrania danych z Librusa i usuwane od razu po załadowaniu strony z frekwencją.

GitHub